Genealogia

Kałusz
 • Odlewnia Dzwonów Michał Felczyński 1808 – 1860
 • Odlewnia Dzwonów Franciszek Felczyński – 1860 – 1910
 • Odlewnia Dzwonów Bracia Felczyńscy  Ska  1910 – 1912 - Franciszek, Ludwik, Michał, Jan Felczyńscy
 • Odlewnia Dzwonów Bracia Felczyńscy – Spółka 1912 – 1924 - Franciszek, Michał ,Jan Felczyńscy
 • Odlewnia Dzwonów Bracia Felczyńscy – Spółka 1924 – 1938 - Michał, Jan, Kajetan Felczyńscy
 • Odlewnia Dzwonów Bracia Felczyńscy  - Spółka 1938 – 1939 - Jan,  Kajetan, Eugeniusz Felczyńscy
Przemyśl
 • Odlewnia Dzwonów Bracia Felczyńscy Kałusz Przemyśl 1912 – 1930 - Ludwik Felczyński
 • Odlewnia Dzwonów Ludwik Felczyński Spółka 1930 – 1939 - Ludwik Felczyński, Edward Buciak, Alojzy Kędzielski
 • Odlewnia Dzwonów Ludwik Felczyński Spółka 1944 – 1945 - Ludwik Felczyński, Edward Buciak, Alojzy Kędzielski, Jan Felczyński, Kajetan Felczyński, Eugeniusz Felczyński
 • Odlewnia Dzwonów Ludwik Felczyński Spółka 1945 – 1947 - Ludwik Felczyński, Józef Buciak, Alojzy Kędzielski, Jan Felczyński, Kajetan  Felczyński, Eugeniusz Felczyński
 • Odlewnia Dzwonów Ludwik Felczyński Spółka 1947 – 1954 - Ludwik Felczyński Józef Buciak. Alojzy Kędzierski, Kajetan Felczyński, Eugeniusz Felczyński, Anna Felczyńska
 • Odlewnia Dzwonów Ludwik Felczyński Spółka 1954 – 1955 - Ludwik Felczyński, Józef Buciak, Alojzy Kędzielski, Eugeniusz  Felczyński Anna Felczyński, Stefania Felczyńska,
 • Odlewnia Dzwonów Eugeniusz Felczyński 1956- 1977
 • Odlewnia Dzwonów Waleria Felczyński i syn Janusz  1977 – 1984 - Waleria Felczyński, Janusz Felczyński
 • Odlewnia Dzwonów Janusz Felczyński S.C. 1984 – 2005 - Janusz Felczyński, Waleria Felczyńska
 • Odlewnia Dzwonów Janusz Felczyński S.C. 2005 - 2020 Janusz Felczyński , Maciej Felczyński
 • Odlewnia Dzwonów Maciej Felczyński 2020 - Maciej i Małgorzata Felczyńscy