Realizacje

  • 1808 – pierwszy dzwon
  • 1929 – dzwon 8800 kg na Wystawę Przemysłowa Poznań
  • 1936 – dzwon 7500 kg – Katedra Greckokatolicka Przemyśl
  • 1937 – cykl dzwonów „Historia Wiary w Polsce” z rzeźbami Xawerego Dunikowskiego
  • 1938 - cykl dzwonów „Historia Polski” z rzeźbami Xawerego Dunikowskiego do m. Daromin k/Sandomierza
  • 1938 – 3 dzwony na zamówienie Papieża Piusa XI do m. Mrocza k/Pińska
  • 1939 –dzwon 4500 kg do Katedry Lubelskiej
  • 1972 – dzwon na „Dar Pomorza”
  • 1973 – dwa dzwony na Wzgórze Kahlenberg  k/Wiednia
  • 1978 – 2005 – ponad 200 dzwonów wykonanych dla Ojca świętego Jana Pawła II
  • 1979 – dzwon z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka Sofia – Bułgaria
  • 2000 – 3 dzwony na polskie cmentarze w Katyniu, Charkowie i Miednoje
  • 2003 – największy dzwon wykonany w historii Polski 11600 kg – Józef
  • 2006 - 6 dzwonów do Peru
  • 2009 - renowacja dzwonnicy i dzwonów w Bazylice Mariackiej w Gdańsku
  • 2011- 5 dzwonów do Boliwii
  • 2012 - renowacja dzwonnicy i dzwonów w Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku
  • 2014 - 4 dzwony do Boliwii