Referencje

 • 1909 – Wielki Złoty medal – Wystawa Kościelna Lwów
 • 1919 – Złoty Medal – Wystawa Przemysłowa Stryj
 • 1927 – Złoty Medal – Wystawa Przemysłowa Paryż
 • 1927 – Złoty Medal – Międzynarodowa Wystawa Wyrobów Artystycznych Paryż
 • 1928 – Złoty Medal – Międzynarodowa Wystawa Przemysłowa Belgia
 • 1929 – Wielki Złoty Medal Targi Przemysłowe Poznań
 • 1931 – Złoty Medal – Wystawa Kościelna Kalisz
 • 1975 – Złoty Medal – Wystawa Rzemiosła Artystycznego Poznań
 • 1979 – Złoty Medal – Wystawa Międzynarodowa Sofia
 • 1979 – Złoty Medal – Wystawa Rzemiosła Artystycznego Warszawa
 • 1980 – Złoty Medal – Wystawa "Polska 80" Dusseldorf
 • 2003 – Dyplom –Międzynarodowe Targi Kielce
 • 2008 – Złoty Krzyż Zasługi