Jak pracują dzwony ...

Samo dzwonienie podzielone jest na 3 etapy pracy:
1.) Start czyli rozpędzenie dzwonu
2.) Praca właściwa
3.) Hamowanie

Każdy z tych etapów pracy jest jest ustalany indywidualnie i osobno programowany.

Całą automatyką dzwonów steruje komputer przemysłowy – urządzenie skonstruowane do pracy nieprzerwanej i ciągłej. Sam komputer to element łatwo wymienialny i ogólnie dostępny. Nasz osprzęt instalacyjny jest towarem powtarzalnym i łatwym w zakupie. Nie stosujemy żadnych własnych konstrukcji czy patentów, zależy nam na tym aby ewentualne awarie były łatwe do usunięcia nawet przez niewykwalifikowany personel.